Search
  • Monika Blaszczak

#8 CHOREOMANIA: Idziemy na spacer // Let's go for a walk

Updated: Sep 16, 2020For English version scroll down


*******


Zapraszam cię na spacer.


Rozejrzyjmy się po okolicy i pozwólmy, żeby prowadziła nas nasza ciekawość.


Co widzisz dookoła? Czy pojawiają się jakieś skojarzenia, myśli, historie?


Jakie opowieści skrywa dla ciebie miejsce, które się przed tobą otwiera?


Jakie historie pozostają tajemnicą?


Dokąd ty chcesz iść?


Czego jesteś ciekawy_a?


Czy jesteś gotowy_a dać się zaskoczyć na swojej drodze?


Co możesz zrobić tam, gdzie jesteś?


I co od ciebie chce miejsce, w którym jesteś?(To już ostatni odcinek! W następnym odcinku pojawi się podsumowanie projektu.)


*******************


I invite you for a walk.


Let's take a look around and let our curiosity guide us.


What do you see around? Are there any associations, thoughts, stories coming up?


What stories hidden in the place which you're visiting, are being revealed to you?


Which stories remain a mystery?


Where do you want to go?


What are you curious about?


Are you ready to be surprised on your way?


What can you do where you are?


And what does the place where you are want from you?


(This is the last episode! In the next text I will write a summary of the project.)

16 views0 comments