Search
  • Monika Blaszczak

CHOREOMANIA: Podsumowanie // Summary


Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wsparcie mojego projektu w tym trudnym okresie.


W okresie otrzymywania stypendium stworzyłam 9 filmów, trwających łącznie 51 minut i 48 sekund. Filmy osiągnęły w sumie 1864 wyświetleń (stan z dnia 7ego września 2020). Filmy powstały we współpracy z uczestnikami projektu.


Tytuły odcinków brzmią następująco:


#0 CHOREOMANIA: Witajcie w Naszej Bajce // Welcome to Our Fable

#1 CHOREOMANIA: Bezruch // Stillness

#2 CHOREOMANIA: Wielka Totalna Kosmiczna Choreografia // The Grand Total Cosmic Choreography

#3 CHOREOMANIA: Praktykowanie Dystansu // Practising Distance

#4 CHOREOMANIA: Poszukując Przyjemności // Searching for Pleasure

#5 CHOREOMANIA: Dotknij Rzeczy // Touch Things

#6 CHOREOMANIA: Usiądź z Czasem // Sit Down with Time

#7 CHOREOMANIA: Zaakceptuj zmianę // Embrace the change

#8 CHOREOMANIA: Idziemy na spacer // Let's go for a walk


Wszystkie filmy pozostają dostępne na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCNuRMseqhbnAtmfSsbvt0pQ/

Zachęcam do dalszego obserwowania kanału, żeby być na bieżąco z moją pracą.


Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy wsparli i wzięli udział w tym projekcie.********


The project was carried out as part of a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage in Poland.I would like to thank you very much for supporting my project in this difficult period.


During the period of receiving the scholarship, I made 9 films, totaling 51 minutes and 48 seconds. The videos had a total of 1,864 views (as of September 7, 2020). The films were made in collaboration with project participants.


The episode titles are as follows:


#0 CHOREOMANIA: Witajcie w Naszej Bajce // Welcome to Our Fable

#1 CHOREOMANIA: Bezruch // Stillness

#2 CHOREOMANIA: Wielka Totalna Kosmiczna Choreografia // The Grand Total Cosmic Choreography

#3 CHOREOMANIA: Praktykowanie Dystansu // Practising Distance

#4 CHOREOMANIA: Poszukując Przyjemności // Searching for Pleasure

#5 CHOREOMANIA: Dotknij Rzeczy // Touch Things

#6 CHOREOMANIA: Usiądź z Czasem // Sit Down with Time

#7 CHOREOMANIA: Zaakceptuj zmianę // Embrace the change

#8 CHOREOMANIA: Idziemy na spacer // Let's go for a walkAll videos remain available on the channel: https://www.youtube.com/channel/UCNuRMseqhbnAtmfSsbvt0pQ/


I encourage you to follow the channel to keep up to date with my work.


Thank you very much to everyone who supported and participated in this project.

15 views0 comments